albizzia lebbeck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albizzia lebbeck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albizzia lebbeck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albizzia lebbeck.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albizzia lebbeck

    Similar:

    siris: large spreading Old World tree having large leaves and globose clusters of greenish-yellow flowers and long seed pods that clatter in the wind

    Synonyms: siris tree, Albizia lebbeck

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).