albizzia julibrissin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albizzia julibrissin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albizzia julibrissin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albizzia julibrissin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albizzia julibrissin

    Similar:

    silk tree: attractive domed or flat-topped Asiatic tree having bipinnate leaves and flowers with long silky stamens

    Synonyms: Albizia julibrissin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).