ajuga genevensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ajuga genevensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ajuga genevensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ajuga genevensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ajuga genevensis

    Similar:

    erect bugle: upright rhizomatous perennial with bright blue flowers; southern Europe

    Synonyms: blue bugle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).