ajuga reptans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ajuga reptans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ajuga reptans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ajuga reptans.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ajuga reptans

    Similar:

    creeping bugle: low rhizomatous European carpeting plant having spikes of blue flowers; naturalized in parts of United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).