ajuga chamaepitys nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ajuga chamaepitys nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ajuga chamaepitys giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ajuga chamaepitys.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ajuga chamaepitys

    Similar:

    ground pine: low-growing annual with yellow flowers dotted red; faintly aromatic of pine resin; Europe, British Isles and North Africa

    Synonyms: yellow bugle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).