aesthetic factor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aesthetic factor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aesthetic factor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aesthetic factor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aesthetic factor

    * kỹ thuật

    yếu tố thẩm mỹ