aegean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aegean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aegean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aegean.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aegean

  an arm of the Mediterranean between Greece and Turkey; a main trade route for the ancient civilizations of Crete and Greece and Rome and Persia

  Synonyms: Aegean Sea

  of or relating to or characteristic of the prehistoric Aegean civilization

  of or relating to or bordering the Aegean Sea

  Aegean islands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).