aegean island nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aegean island nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aegean island giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aegean island.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aegean island

    an island in the Aegean Sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).