adnexa uteri nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adnexa uteri nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adnexa uteri giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adnexa uteri.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adnexa uteri

    * kỹ thuật

    y học:

    bộ phận phụ của tử cung