adnexa oculi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adnexa oculi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adnexa oculi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adnexa oculi.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adnexa oculi

    * kỹ thuật

    y học:

    bộ phận phụ của mát