adjudge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjudge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjudge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjudge.

Từ điển Anh Việt

 • adjudge

  /ə'dʤʌdʤ/

  * ngoại động từ

  xử, xét xử, phân xử

  that's a matter to be adjudged: đó là một vấn đề phải được xét xử

  kết án, tuyên án

  to adjudge somebody guilty of...: tuyên án một phạm tội...

  to be adjudged to die: bị kết án tử hình

  cấp cho, ban cho

  to adjudge something to somebody: cấp cho ai cái gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adjudge

  Similar:

  declare: declare to be

  She was declared incompetent

  judge held that the defendant was innocent

  Synonyms: hold