adelie penguin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adelie penguin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adelie penguin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adelie penguin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adelie penguin

    Similar:

    adelie: medium-sized penguins occurring in large colonies on the Adelie Coast of Antarctica

    Synonyms: Pygoscelis adeliae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).