adelie land nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adelie land nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adelie land giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adelie land.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adelie land

    a costal region of Antarctica to the south of Australia; noted for its large colonies of penguins

    Synonyms: Terre Adelie, Adelie Coast

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).