adelie coast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adelie coast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adelie coast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adelie coast.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adelie coast

    Similar:

    adelie land: a costal region of Antarctica to the south of Australia; noted for its large colonies of penguins

    Synonyms: Terre Adelie

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).