pygoscelis adeliae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pygoscelis adeliae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pygoscelis adeliae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pygoscelis adeliae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pygoscelis adeliae

    Similar:

    adelie: medium-sized penguins occurring in large colonies on the Adelie Coast of Antarctica

    Synonyms: Adelie penguin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).