addressed retrieval nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressed retrieval nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressed retrieval giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressed retrieval.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addressed retrieval

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự tìm địa chỉ