actinozoa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinozoa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinozoa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinozoa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • actinozoa

  Similar:

  anthozoa: a large class of sedentary marine coelenterates that includes sea anemones and corals; the medusoid phase is entirely suppressed

  Synonyms: class Anthozoa, class Actinozoa

  anthozoan: sessile marine coelenterates including solitary and colonial polyps; the medusoid phase is entirely suppressed

  Synonyms: actinozoan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).