actinozoan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinozoan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinozoan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinozoan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actinozoan

    Similar:

    anthozoan: sessile marine coelenterates including solitary and colonial polyps; the medusoid phase is entirely suppressed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).