acidulous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidulous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidulous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidulous.

Từ điển Anh Việt

 • acidulous

  /ə'sidjuləs/

  * tính từ

  hơi chua

  có pha axit

  chua cay, gay gắt (lời nói)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acidulous

  * kinh tế

  hơi chua

  * kỹ thuật

  axit

  hơi chua

  hóa học & vật liệu:

  chua chua

  y học:

  hơi chua, có tính axit nhẹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet