acetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetic.

Từ điển Anh Việt

 • acetic

  /ə'si:tik/

  * tính từ

  (hoá học) axetic; (thuộc) giấm

  acetic acid: axit axetic

  acetic fermentation: sự lên men giấm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acetic

  * kinh tế

  axetic

  * kỹ thuật

  giấm

  hóa học & vật liệu:

  axetic

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acetic

  relating to or containing acetic acid