acceptor material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptor material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptor material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptor material.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptor material

    * kỹ thuật

    chất nhận