abysm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abysm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abysm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abysm.

Từ điển Anh Việt

 • abysm

  /ə'bizm/

  * danh từ

  (thơ ca) (như) abyss

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abysm

  Similar:

  abyss: a bottomless gulf or pit; any unfathomable (or apparently unfathomable) cavity or chasm or void extending below (often used figuratively)