absolve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolve.

Từ điển Anh Việt

 • absolve

  /əb'zɔlv/

  * ngoại động từ

  tha tội, xá tội, tuyên án vô tội; miễn trách

  to absolve someone from blame: miễn trách ai, tuyên bố ai không có lỗi

  to be absolved from the guilt: được tuyên án vô tội

  giải, giải phóng, cởi gỡ

  to absolve someone from a spell: giải cho ai khỏi bị bùa mê, giải bùa cho ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • absolve

  let off the hook

  I absolve you from this responsibility

  Synonyms: justify, free

  Antonyms: blame

  Similar:

  shrive: grant remission of a sin to

  The priest absolved him and told him to say ten Hail Mary's