absinthe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absinthe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absinthe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absinthe.

Từ điển Anh Việt

 • absinthe

  /'æbsinθ/ (absinthe) /'æbsinθ/

  * danh từ

  cây apxin, cây ngải đắng

  tinh dầu apxin

  rượu apxin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absinthe

  * kỹ thuật

  y học:

  khổ ngải, ngải

Từ điển Anh Anh - Wordnet