absinth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absinth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absinth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absinth.

Từ điển Anh Việt

 • absinth

  /'æbsinθ/ (absinthe) /'æbsinθ/

  * danh từ

  cây apxin, cây ngải đắng

  tinh dầu apxin

  rượu apxin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • absinth

  strong green liqueur flavored with wormwood and anise

  Synonyms: absinthe