absinthian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absinthian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absinthian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absinthian.

Từ điển Anh Việt

  • absinthian

    /æb'sinθiən/

    * tính từ

    (thuộc) apxin