ablation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ablation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ablation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ablation.

Từ điển Anh Việt

 • ablation

  /æb'leʃn/

  * danh từ

  (y học) sự cắt bỏ (một bộ phận trong cơ thể)

  (địa lý,địa chất) sự tải mòn (đá)

  (địa lý,địa chất) sự tiêu mòn (sông băng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ablation

  * kỹ thuật

  sự cắt bỏ

  sự khắc mòn

  sự mòn

  sự tải mòn

  sự tan mòn

  sự thải

  điện lạnh:

  sự bốc bay

  y học:

  sự bong tách

  sự cắt bỏ một mô, một phần của cơ thể hoặc vùng sinh trưởng bất thường

  hóa học & vật liệu:

  tải mòn

  tan mòn

Từ điển Anh Anh - Wordnet