abkhas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abkhas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abkhas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abkhas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abkhas

    Similar:

    abkhaz: a member of the Circassian people who live to the east of the Black Sea

    Synonyms: Abkhazian, Abkhasian

    abkhaz: Circassian people living east of the Black Sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).