abkhazian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abkhazian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abkhazian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abkhazian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abkhazian

  a Circassian language spoken by the Abkhaz

  Synonyms: Abkhasian

  Similar:

  abkhaz: a member of the Circassian people who live to the east of the Black Sea

  Synonyms: Abkhas, Abkhasian

  abkhaz: of or relating to Abkazia or its people or their language

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).