abkhasian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abkhasian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abkhasian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abkhasian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abkhasian

    Similar:

    abkhaz: a member of the Circassian people who live to the east of the Black Sea

    Synonyms: Abkhazian, Abkhas

    abkhazian: a Circassian language spoken by the Abkhaz

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).