abies balsamea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abies balsamea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abies balsamea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abies balsamea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abies balsamea

    Similar:

    balsam fir: medium-sized fir of northeastern North America; leaves smell of balsam when crushed; much used for pulpwood and Christmas trees

    Synonyms: balm of Gilead, Canada balsam

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).