abies lasiocarpa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abies lasiocarpa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abies lasiocarpa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abies lasiocarpa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abies lasiocarpa

    Similar:

    alpine fir: medium-tall timber tree of the Rocky Mountains having a narrowly conic to columnar crown

    Synonyms: subalpine fir

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).