abattoir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abattoir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abattoir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abattoir.

Từ điển Anh Việt

 • abattoir

  /'æbətwɑ:/

  * danh từ

  lò mổ, lò sát sinh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abattoir

  * kinh tế

  lò mổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet