tua tòn ten trong Tiếng Anh là gì?

tua tòn ten trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tua tòn ten sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tua tòn ten

    * dtừ

    pendant