trút hết ra trong Tiếng Anh là gì?

trút hết ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trút hết ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trút hết ra

    * ngđtừ

    deplenish