thợ mài dao trong Tiếng Anh là gì?

thợ mài dao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thợ mài dao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thợ mài dao

    knife-grinder