thợ lợp nhà trong Tiếng Anh là gì?

thợ lợp nhà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thợ lợp nhà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thợ lợp nhà

    * dtừ

    roofer