tốc độ cao trong Tiếng Anh là gì?

tốc độ cao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tốc độ cao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tốc độ cao

    * dtừ

    burn-up

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tốc độ cao

    high speed