tỏa bóng trong Tiếng Anh là gì?

tỏa bóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỏa bóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỏa bóng

    * dtừ

    adumbration