tỉa tách trong Tiếng Anh là gì?

tỉa tách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉa tách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉa tách

    * đtừ

    to divide, parcel out

    tỉa tách từng lời to pronounce distinctly word by word