tỉa cây yếu trong Tiếng Anh là gì?

tỉa cây yếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉa cây yếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉa cây yếu

    * ngđtừ

    rogue