tì tướng trong Tiếng Anh là gì?

tì tướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tì tướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tì tướng

    * dtừ

    subaltern

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tì tướng

    subaltern