táo kiết trong Tiếng Anh là gì?

táo kiết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ táo kiết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • táo kiết

    constipation, constipated

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • táo kiết

    constipated