nuông con trong Tiếng Anh là gì?

nuông con trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nuông con sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nuông con

    to indulge one’s children