nuông chiều trong Tiếng Anh là gì?

nuông chiều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nuông chiều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nuông chiều

  xem nuông

  nuông chiều thái quá to overindulge; to overprotect; to mollycoddle

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nuông chiều

  * verb

  to indulge, to spoil

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nuông chiều

  to indulge, spoil, pamper