nhoi trong Tiếng Anh là gì?

nhoi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhoi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhoi

  xem ngoi

  emerge

  nhoi lên mặt nước to emerge to the surface of the water

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhoi

  Emerge

  Nhoi lên mặt nước: To emerge to the surface of the water

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhoi

  emerge