nhụt trong Tiếng Anh là gì?

nhụt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhụt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhụt

  blunt, dull (of knife)

  dao nhụt a blunt knife

  get damped, get dampened, weaken

  không bao giờ để cho tinh thần hăng hái nhụt đi never to let one's enthusiasm be damped

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhụt

  Blunt

  Dao nhụt: A blunt knife

  Get damped, get dampened, weaken

  Không bao giờ để cho tinh thần hăng hái nhụt đi: Never to let one's enthusiasm be damped

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhụt

  blunt, get damped, get dampened, weaken