nhỡ trong Tiếng Anh là gì?

nhỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhỡ

  of medium size; medium-sized

  cái nồi nhỡ a medium-sized pot

  to miss

  nhỡ dịp to miss an opportunity

  nhỡ hẹn to miss an appointment

  if, if by chance, what if

  nhỡ mình không còn gặp nhau nữa thì sao? what if we never see each other again

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhỡ

  * adj

  Of medium size, medium-sized

  Cái nồi nhỡ: A medium-size pot

  nhờ nhỡ (láy)

  Con gà nhờ nhỡ: A medium-size chicken

  * verb

  To miss

  nhỡ chuyến xe lửa: To miss one's train

  Nhỡ dịp: To miss an opportunity

  Nhỡ hẹn: To miss an appointment

  Nhỡ miệng ; nhỡ nhời: To make a slip of the tongue

  Nhỡ tay: To be clumsy with one's hands

  #Syn

  như lỡ

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhỡ

  (1) of medium size, medium-sized; (2) to miss (train, meal, etc.)