nhỡ nhỡ trong Tiếng Anh là gì?

nhỡ nhỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhỡ nhỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhỡ nhỡ

    medium - sized