nhặt trong Tiếng Anh là gì?

nhặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhặt

  to pick up; to gather

  nhặt cái gì dưới đất lên to pick something up off the ground

  nhặt túi tiền ngoài phố to pick up a purse on the street

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhặt

  * verb

  to pick up; to gather

  nhặt banh: to gather the ball

  * adj

  fast; quick

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhặt

  small; to pick up, gather, collect, take; fast, quick